Obec Petrovice

EN

Komisie

              

               - finančná                                                          Roman Bryndziar, Patrik Caránek, Miroslav Uriček                                                                                                                                    

               - stavebná                                                         Štefan Chlebina, Michal Hlavoň, František Mravec

               - pre kultúru, šport a mládež                           Martin Hulín, Štefan Hlavoň, Roman Grofčík
 
               - komisia na ochranu verejného
                 záujmu pri výkone funkcie starostu obce    Patrik Caránek, Roman Grofčík, František Mravec                                  
 
               - komisia pre prešetrenie sťažností                Michal Hlavoň, Roman Bryndziar, Štefan Chlebina