Obec Petrovice

EN

Október - mesiac úcty k starším 2015

                                             Staroba

Vstupuje bez zaklopania,

pomaly, plazivo.

Driape vankúše mladosti

a biele páperie z nich

sype ľuďom na hlavu.

Do tváre vyrýva roky

radostí i starostí,

až si napokon

ustelie na perách

v geste zmierenia.