Obec Petrovice

EN

Pečať rozvoja obcí a miest

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

 

     Každoročne analyzujeme hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov a tento rok sme dostali úlohu vyhodnotiť prísnou finančnou analýzou  všetky obce a mestá v Slovenskej republike. Cieľom hodnotenia bolo vyselektovať obce a mestá, ktoré majú predpoklad rozvoja.

     Na základe hodnotiacej  analýzy vaša samospráva patrí medzi samosprávy, ktoré od roku 2014 pri využití finančných prostriedkov najviac investovali do rozvoja obce alebo mesta. Toto pozitívne hodnotenie je  výsledkom práce nielen starostu ale i členov zastupiteľstva.

     Vykonali sme hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotili sme rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky ( energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015.

     Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola Vaša samospráva pod vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje a vyhodnotenia poskytujeme štátnym inštitúciám, ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.

     Vaša samospráva bude naviac zverejnená na stránkach Národného informačného strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva v hospodárskom registri subjektov bude pri vašej samospráve aj s komentár za akých podmienok ste prešli hodnotením a že vaša samospráva získava Pečať rozvoja obcí a miest aj s protokolom kde je spečatená informácia o získaní pečate.

     Výhodou je, že náš hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.

 

Výhody pečate Rozvoja obcí a miest :

-          potvrdzuje  výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu

-          je to silný marketingový a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou

-          pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí

-          podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do rizika