Obec Petrovice

EN

Zamestnanci obce

 
Daniela Blašková
          dane a poplatky,osvedčovanie listín a podpisov        
účtovníctvo a majetok
                                   
 
Anna Chlebinová
matrika, mzdy a personalistika, fakturácia,
osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 
 
 
 
Anna Mokryšová
evidencia obyvateľstva, pokladňa,
knižnica, kultúra